<div align="center"> <h1>Zamena Rulez</h1> <h3>coming soon...</h3> <p>zamena, dres, gdynia</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.gdynia.mm.pl/~everyman/Zamena/frames.html" rel="nofollow">http://www.gdynia.mm.pl/~everyman/Zamena/frames.html</a></p> </div>